Công trình Hồ bơi 162, Vĩnh Long

Công trình Hồ bơi 162, Vĩnh Long  được chủ đầu tư cùng chúng tôi chăm chút kỹ lưỡng từng viên gạch. Hô bơi xây xong như một công trình nghệ thuật. Cám ơn Hồ bơi 162, Vĩnh Long đã tin tưởng sử dụng dịch  vụ của chúng tôi.

Ho-boi-162-duong-8-3-p5-vinh-long Ho-boi-162-duong-8-3-p5-vinh-long2 Ho-boi-162-duong-8-3-p5-vinh-long3 Ho-boi-162-duong-8-3-p5-vinh-long4 Ho-boi-162-duong-8-3-p5-vinh-long6

Công trình Hồ bơi 162, Vĩnh Long vào lúc: April 28th, 2016 bởi Ho Boi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *