Hồ Bơi Tại Cái Bè – Tiền Giang

Hồ bơi resort MEKONG LODGE thị trấn Cái Bè, Tiền Giang. Do công ty xây dựng hồ bơi Bình An thiết kế thi công. Hồ bơi MEKONG LODGE sữ dụng gạch mosaic, chất chống thấm, keo dán gạch, thiết bị lọc nước, đèn chiếu sáng hồ bơi, zacuzzi, máy định hướng hóa chất tự động.

Hồ Bơi Tại Cái Bè - Tiền Giang B

Hồ Bơi Tại Cái Bè – Tiền Giang

Hồ Bơi Tại Cái Bè - Tiền Giang

Hồ Bơi Tại Cái Bè – Tiền Giang

Hồ Bơi Tại Cái Bè – Tiền Giang vào lúc: April 28th, 2016 bởi Ho Boi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *